O firme

Viac o nás

Komplexné elektroinštalačné práce rodinných domov a bytoviek
Kompletné inštalácie bleskozvodov
Elektrické prípojky rodinných domov
Montáž štrukturovanej kabeláže
Inštalácia domácich telefónov
Príprava a montáž diaľkovo ovládaných brán
Osvetlenie pozemkov (aj na fotobunky)
Osvetlenie fontán

Vykonávame revízie k elektroinštaláciám rodinných domov a budov, bleskozvodov, prípojok rodinných domov.
Vypracovávame cenovú projektu na základe projektu a výpisu elektroinštalačného materiálu
Možnosť dodávky a dovozu materiálu na základe dohody